ปภ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

18 Feb 2021

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 จำนวน 2 ลำ จะประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 ได้ขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ 2 จังหวัด รวม 6 เที่ยวบิน ดังนี้ เชียงใหม่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จำนวน 1 เที่ยวบินปริมาณน้ำ 9,000 ลิตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จำนวน 1 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 33,000 ลิตร ลำพูน วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA - 32 ขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในตำบลก้อ อำเภอลี้ จำนวน 4 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 108,000 ลิตร นอกจากนี้ ในส่วนของการสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคพื้นดินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขตในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ภาคเหนือระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำเข้าประจำในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการดับไฟป่าและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทันทีที่ได้รับการประสาน ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป