Kaspersky กระตุ้นตลาดเอเชียแปซิฟิก แต่งตั้ง "คริส คอนเนลล์" เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

09 Feb 2021

แคสเปอร์สกี้ บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก ประกาศแต่งตั้งนายคริส คอนเนลล์ (Chris Connell) เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก (APAC) คริสเข้ามารับไม้ดูแลการเติบโตธุรกิจของแคสเปอร์สกี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังดำเนินบทบาทในตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานฝ่ายขายทั่วโลกที่แคสเปอร์สกี้อีกด้วย คริสมาจากสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานประจำภูมิภาคอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

Kaspersky กระตุ้นตลาดเอเชียแปซิฟิก แต่งตั้ง "คริส คอนเนลล์" เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

คริสร่วมงานกับแคสเปอร์สกี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ในตำแหน่ง GM ประจำ UK & Ireland และต่อมาในปี พ.ศ. 2563 คริสก็ได้รับการเลื่อนขั้นเข้ารับตำแหน่ง Director of European Operations พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Deputy VP of Sales Network ควบคู่ไปด้วย โดยมีภารกิจในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคยุโรปหลังการปรับโครงสร้างองค์กร และยังรับหน้าที่ดูแลในส่วนพื้นที่ยุโรปเหนือและตะวันออกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยรวมแล้ว คริสมีประสบการณ์มากกว่า 23 ปีด้านการจัดจำหน่าย การขาย และการเป็นผู้นำทีมงานคอมเมอร์เชียลให้แก่บริษัทธุรกิจสาขาต่างๆ หลากหลาย รวมทั้ง การขายโซลูชั่น คอนซูมเมอร์ B2B และการจัดจำหน่าย ผ่านช่องทางการขายก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับแคสเปอร์สกี้ คริสใช้เวลาส่วนใหญ่สั่งสมประสบการณ์ไปกับบริษัท อาทิ อินแกรมไมโครยุโรปและออสเตรเลีย เทคดาตา และไอบีเอ็ม เป็นต้น

คริสกล่าวว่า "ผมตื่นเต้นกับบทบาทผู้นำในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ด้วยความก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในพื้นที่นี้ รวมทั้งความหลากหลายของความจำเป็นในการใช้งานและการพัฒนาการเพื่อรองรับความต้องการอีกด้วย เราจะยังคงมั่งมั่นพัฒนา นำเสนอไซเบอร์ซีเคียวริตี้โซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสมรองรับการป้องกันธุรกิจของทั้งภาคองค์กรเอกชนและคอนซูมเมอร์ จึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะค่อยปรับเปลี่ยนทิศทางจากแบบดั้งเดิม ที่เป็นแบบรอตอบสนองปัญหา มาสู่คอนเซ็ปต์แบบครอบคลุมรอบด้าน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ 'cyber-immunity' นั่นคือการสร้างระบบนิเวศที่ทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงเข้าหากันและได้กับการคุ้มครองป้องกัน ได้รับความปลอดภัยจากการออกแบบเพื่อการป้องกัน"

หน้าที่รับผิดชอบของคริสในบทบาทกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในภูมิภาค ที่ซึ่งการใช้จ่ายในแต่ละภาคส่วนถูกคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 28.2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2565 การละเมิดโจรกรรมข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ในแถบนี้ เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลถูกโจรกรรมไป หรือความเป็นส่วนตัวของบริษัททางด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกล่วงละเมิด เช่น ข้อมูลของบริษัทช้อปปิ้งออนไลน์หรือบริษัทขนส่ง ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี้เอง

เอฟจีนิยา นอโมวา รองประธานฝ่ายขายทั่วโลก แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า "ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบไซโล และกุญแจสำคัญในการสร้างระบบนิเวศไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่หลุดออกมาจากข้อจำกัดของการทำงานในไซโลที่ต่างกันออกไปนั้น ควรที่จะต้องมาจากความร่วมมือและบูรณาการเป็นปฏิบัติการเดียวกัน ดิฉันเชื่อมั่นว่าความรอบรู้ ความชำนาญงาน ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของคริสในเรื่องทิศทางการวิวัฒนาการของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั่วโลกนั้น จะมาช่วยสนับสนุนก้าวต่อไปในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้งานทุกคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้"

คริสได้รับมอบหมายให้ดูแลการเติบโตด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ และความคล่องตัวให้แก่อุตสาหกรรมและสถาบันชีวอนามัยต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก และพัฒนาส่งเสริมการขยายตัวไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของภาคส่วนคอมเมอร์เชียลและเอ็นเทอร์ไพรซ์ เน้นการนำข้อมูลวิเคราะห์ด้านภัยไซเบอร์มาใช้งาน เพื่อการขยายธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMBs) อีกด้วย