ไปรษณีย์ไทย จับมือ อภ. และ SCGP ลุยผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุใน "กล่องBOXบุญ" เพื่อส่งต่อทีมแพทย์สู้วิกฤต COVID-19 ในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX

14 Jul 2021

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เตรียมเปลี่ยนกล่อง/ ซองในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน "กล่องBOXบุญ" เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชนและคนไทยร่วมนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาให้ในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX กว่า 60,000 กิโลกรัม โดยผู้ที่สนใจยังสามารถรวบรวมกล่องพัสดุหรือซองกระดาษที่ไม่ใช่แล้วมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านและจุดรับรวบรวมอื่นๆ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ไปรษณีย์ไทย จับมือ อภ. และ SCGP ลุยผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุใน "กล่องBOXบุญ" เพื่อส่งต่อทีมแพทย์สู้วิกฤต COVID-19 ในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า แคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX" ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และคนไทยร่วมนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมแคมเปญแล้วกว่า 60,000 กิโลกรัม ซึ่งนอกจากที่ไปรษณีย์ไทยได้ส่งต่อกล่อง/ ซองที่ได้รับจากทุกภาคส่วนให้กับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อแปรรูปเป็นเตียงกระดาษสำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เปลี่ยนกล่อง/ ซองเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน "กล่องBOXบุญ" เพื่อส่งมอบ ให้กับโรงพยาบาล เพื่อกระจายสู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือ กับวิกฤต COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วย และภารกิจสำคัญของชาติคือการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้คนไทยทุกคน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการแพทย์ ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อมั่นว่ากล่องและซองที่ไม่ใช้แล้ว จะกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร ธุรกิจเอกชน รวมถึงประชาชนรวบรวมกล่อง/ ซอง นำมาให้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ จุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Shippop เป็นต้น ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564