ทรินา โซลาร์ เข้าร่วมโครงการ Science Based Targets มุ่งสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

13 Jul 2021

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) เข้าร่วมโครงการริเริ่มระดับโลก Science Based Targets initiative (SBTi) อย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามในปฏิญญา Business Ambition for 1.5?C ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ผ่านการดำเนินงานของบริษัทเองในการลดการปล่อยมลพิษ ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานระดับโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก และเพื่อบรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอน

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/20210712104017.jpg

"ทรินา โซลาร์ เข้าร่วม SBTi เพื่อเติมเต็มพันธกิจ 'พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกคน'" นายเกา จี้ฝัน ประธานกรรมการบริษัททรินา โซลาร์ กล่าว "เราจะใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของเรา เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเร็วที่สุด ทุกขั้นตอนที่ทรินา โซลาร์ ดำเนินการจะสอดคล้องกับปฏิญญา 1.5?C และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากคาร์บอน"

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ได้มีการลงนามในพิธีสารเกียวโตต่อท้ายกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศครั้งแรกที่ทุกประเทศให้คำมั่นที่จะจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นายเกา จี้ฝัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการลงนามในพิธีสารดังกล่าว และโครงการ Million Solar Roofs Initiative ของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน จึงได้ก่อตั้งบริษัททรินา โซลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์รายแรก ๆ ของโลก

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโลกที่ปราศจากคาร์บอน ทรินา โซลาร์ ให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบทรีอินวัน (three-in-one) ซึ่งประกอบด้วยโมดูลประสิทธิภาพสูง ระบบติดตามดวงอาทิตย์อัจฉริยะ และบริการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ทรินา โซลาร์ จัดส่งโมดูลมากกว่า 70GW+ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ประมาณ 90 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และลดการปล่อย CO2 ลงได้ 94.22 ล้านตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5.1 พันล้านต้น

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature), โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project), สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute) และกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ร่วมกันเปิดตัว SBTi เมื่อปี 2558 โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส

ทรินา โซลาร์ เข้าร่วมโครงการ 1.5?C ซึ่งเรียกร้องให้มีการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดำเนินการอย่างจริงจังขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 9 แห่งในประเทศจีนที่สนับสนุนเป้าหมาย 1.5?C ที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ มีบริษัทมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วม SBTi ซึ่งรวมถึงบริษัทมากกว่าหนึ่งในห้าที่ติดอันดับ Forbes Global 500

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรินา โซลาร์ ได้ที่:
https://www.trinasolar.com/en-glb/about_trina_solar