"ซีเอ็ด"มอบหนังสือ "มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)"

12 Jul 2021

"ซีเอ็ด" ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ทางซีเอ็ดได้มี "พิธีมอบหนังสือให้แก่ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)" นำโดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ, คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบบริจาคหนังสือให้มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส) โดย คุณนันทิยา คาทาสี รองผู้จัดการมูลนิธิ สคส.พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติรับมอบหนังสือจำนวน 2,442 เล่ม รวมมูลค่า 375,468.50 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) โดยหลังจากนี้ทางมูลนิธิฯ จะทำการจัดส่งหนังสือให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 16 แห่ง ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่เรียนรู้ประจำตำบลจำนวน 8 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่, ชัยนาท, นครนายกและฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือสำหรับเยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตต่อไป ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย… "ซีเอ็ด" เรายึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า "แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่"

"ซีเอ็ด"มอบหนังสือ "มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)"

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center