ไปรษณีย์ไทยผนึกกองทัพอากาศ ส่งเตียงสนาม 100 เตียง รองรับวิกฤตผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

30 Jun 2021

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สนับสนุนกองทัพอากาศ ดอนเมือง มอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด ขนส่งเตียงสนามกระดาษจำนวน 100 เตียง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะทำการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ในจังหวัด เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ามาตรการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่าน 2 โครงการสำคัญด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19 บริการส่งฟรีสิ่งของจำเป็น สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มทัณฑสถาน ซึ่งขยายระยะเวลาส่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รวมถึงโครงการไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่องและซองไม่ใช้แล้วเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน 'กล่อง BOX บุญ' ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม โดยยังคงเปิดรับกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ไปรษณีย์ไทยผนึกกองทัพอากาศ ส่งเตียงสนาม 100 เตียง รองรับวิกฤตผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดเชื้อ COVID-19 ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว พื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่การขนส่งเข้าถึงลำบากซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือจังหวัดปัตตานี ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมและยังทำให้ระบบในการรองรับการรักษา เช่น สถานที่ของโรงพยาบาล เตียงเพื่อการพักรักษาผู้ป่วย จำนวนบุคลากรที่เป็น ทีมแพทย์และพยาบาลที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีอุปสรรคในด้านการเข้าถึงความช่วยเหลือ อาทิ ด้านความห่างไกล มาตรการการควบคุมการเดินทางเพื่อลดการระบาดของเชื้อ เป็นต้น

"เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีระบบการรักษาและรองรับผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีศักยภาพด้านการขนส่งที่แม่นยำ ปลอดภัย สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และมีระบบรองรับการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร และชำนาญในทุกพื้นที่ ได้สนับสนุนกองทัพอากาศ ดอนเมือง ขนส่งเตียงสนามกระดาษจำนวน 100 เตียงส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่เฝ้าระวังควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะทำการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ในจังหวัด ในการรองรับผู้ติดเชื้อที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้การส่งต่อความช่วยเหลือด้านสิ่งจำเป็นเพื่อการรักษาการติดเชื้อ COVID - 19ให้ถึงทุกพื้นที่ เป็นอีกมาตรการดำเนินงานที่สำคัญของไปรษณีย์ไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จังหวัดปัตตานีเท่านั้น ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก โรงพยาบาลต่าง ๆ ฯลฯ ไปรษณีย์ไทยยังคงนำส่งสิ่งของให้ถึงหน่วยงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน" ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป

นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชัน จำกัด ยังได้ขนส่งเตียงสนามกระดาษของ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ไปยังสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา จำนวน 200 เตียง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จำนวน 200 เตียง เพื่อรองรับแนวโน้มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
  • เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
  • ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post