มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

25 Aug 2021

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเตียงพยาบาล จำนวน 2 เตียง รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อขยายการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรง โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ ผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการของรัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขของไทยอย่างเต็มกำลัง ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งแรงใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ