ไทยประกันชีวิตสนับสนุนโครงการ Thai Kit Spacer เพื่อผู้ป่วยโรคหืด

24 Nov 2023

ศ.ดร.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก รับมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1,400 ชุด รวมมูลค่า 280,000 บาท ในโครงการ Thai Kit Spacer พลาสติกเพื่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยโรคหืด โดยมีนายแพทย์กลันธร ดีศรี ผู้ชำนาญการอาวุโส 1 สายงานการแพทย์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนโครงการ Thai Kit Spacer เพื่อผู้ป่วยโรคหืด