ร่วมส่งกำลังใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ!

19 May 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (กลาง), คุณปานสิริ รุ่งรัตน์ธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และคุณอิสรีย์ อภิสรากุลโรจน์ ผู้จัดการโรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมส่งกำลังใจเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนการทำงานหนักของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงแรมฯ ได้มอบอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ที่ 3 จากซ้าย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ซ้ายสุด) เป็นผู้รับมอบ

ร่วมส่งกำลังใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ!