ซีพีเอฟ - เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังหนุน รพ.มะเร็งชลบุรี - โรงครัวสนามจ.ชลบุรี สู้ภัยโควิดเต็มกำลัง

14 May 2021

ภายใต้โครงการ ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันหนุนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงครัวสนามจ.ชลบุรี เดินหน้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุง พร้อมน้ำดื่มและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" และในโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เสริมภารกิจทีมแพทย์ ส่งกำลังใจแก่ชาวชลบุรี

ซีพีเอฟ - เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลังหนุน รพ.มะเร็งชลบุรี - โรงครัวสนามจ.ชลบุรี สู้ภัยโควิดเต็มกำลัง

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวภายหลังรับมอบอาหารพร้อมทาน น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนภารกิจและเป็นกำลังใจให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ โดยขอบคุณซีพี ซีพีเอฟ และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ร่วมกันส่งมอบน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.มะเร็งชลบุรี มาโดยตลอด โดยเฉพาะการในครั้งนี้ที่ช่วยเติมเต็มเสบียงที่สะดวกต่อการรับประทาน ลดภาระการจัดเตรียมอาหารไปได้มาก จึงช่วยเสริมภารกิจการปฎิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนทุกคน ทั้งด้านการดำรงชีวิต ค่าครองชีพ และด้านอาหาร จึงเกิดเป็นโครงการ "ครัวสนามรักสัตหีบ" เพื่อช่วยเหลือเพื่อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดตั้งโรงครัวสนาม 3 แห่ง ที่วัดสัตหีบ วัดอัมพาราม และวัดราษร์สามัคคี กม.10 เพื่อประกอบอาหารพร้อมทาน เป็นเสบียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มอบแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มสำหรับแจกประชาชน ขอบคุณในน้ำใจที่ช่วยเหลือชาวสัตหีบ เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ด้าน นายณัฐฆัฏ แสนสุข ผู้แทนซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ส่งมอบอาหารปลอดภัยแล้วกว่า 96,000 แพ็ค, น้ำดื่ม 21,000 ขวด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ iMU 3,500 ขวด ตลอดจนวัตถุดิบสำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ 65 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจสู้โควิดและช่วยลดภาระการจัดเตรียมอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ชาวซีพีและซีพีเอฟทุกคนขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เสียสละตนเองเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ

ส่วน นายเจนวิทย์ โลพันธ์ศรี ผู้แทน เซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เป็นความมุ่งมั่นของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่จะมุ่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน./