พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน "ครัวเรือนคือคลังอาหาร หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน"

18 Jun 2021

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางพัชรี รามแป้น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเดิม และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน โดยการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 นางพัชรี รามแป้น ได้มีการจัดตั้ง "ตู้ปันสุข ปันรัก" ที่เกิดจากแนวคิด "ครัวเรือนคือคลังอาหาร หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน"  ไว้บริเวณหน้าบ้าน ณ บ้านเลขที่ 54/4 ม.5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด-19 พืชผักสวนครัวที่นำมาแบ่งปัน ประกอบด้วย มะพร้าว บวบ เหลียง มะเขือพวง มะเขือต่างๆ หมาก พลู หน่อไม้ กล้วย อ้อย กระท้อน ผักกูด ถั่วฝักยาว เสาวรส ฝรั่งกิมจู เป็นต้น เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านข้างเคียงที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้มาแบ่งปันพืชผักสวนครัวไปรับประทาน อีกทั้งเพื่อนบ้านบางราย นอกจากจะมาแบ่งปันพืชผักสวนครัวแล้ว ก็ยังได้นำพืชผักสวนครัวที่ตนเองปลูกมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน "ครัวเรือนคือคลังอาหาร หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน"

จากการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพี่เลี้ยงและช่วยส่งเสริมให้มีการ "ปลูกผักถ้วนทั่วทุกครัวเรือน" เกิดเป็นกระแส มีการปลูกผักสวนครัวเต็มพื้นที่ 100% โดยในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม มีการปลูกผักสวนครัวครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนมีแหล่งอาหารไว้รับประทานเอง ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเราจะมีผักปลอดภัยไว้รับประทาน ซึ่งก็จะไปสอดคล้องในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ต่อไป

พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน "ครัวเรือนคือคลังอาหาร หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน"