แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 ย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+ ผนึก 15 พันธมิตร ร่วมประกาศจุดยืนแกร่ง สร้างมาตรฐานใหม่ ด้าน "ความเท่าเทียมในทุกมิติ"

01 Jun 2021

  • แสนสิริ บริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ไมโครซอฟท์ โคคา- โคลา เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ ที่ได้รับให้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร
  • ผนึก 15 พันธมิตรชั้นนำทั้ง ไลฟ์สไตล์, กีฬา, ธนาคาร, EV charging และคู่ค้า SMEs ร่วมรณรงค์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ "Live Equally…เราเท่ากัน" เดินหน้าต่อยอดวิสัยทัศน์ สร้างคุณค่าของ "ความเท่าเทียมในทุกมิติ การเปิดกว้างรับความหลากหลาย และ การยอมรับในสังคม"
  • มุ่งมั่นผลักดันมาตรฐานใหม่ "สร้างสังคม ที่ความเท่าเทียมกลายเป็นมาตรฐานในทุกมิติ" ตลอดจนโอกาสการทำธุรกิจกับองค์กรใหญ่อย่างเข้าถึง
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมหลากหลายและความเท่าเทียม ตลอดเดือนมิถุนายน ทั้ง Art Installations ที่ T77 และโครงการสิริเพลส บางนา-เทพารักษ์ และกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย
แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 ย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+ ผนึก 15 พันธมิตร ร่วมประกาศจุดยืนแกร่ง สร้างมาตรฐานใหม่ ด้าน "ความเท่าเทียมในทุกมิติ"

ในทุกมิถุนายน เดือนแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ ทั่วโลกหรือเทศกาลสำคัญ Pride Month แสนสิริ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการยอมรับ LGBTQ+ อย่างเสมอภาค และสดุดีความเท่าเทียมอย่างเนื่อง โดยในปีนี้ แสนสิริ ในฐานะองค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กรให้กับพนักงาน และพันธมิตรคู่ค้าที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 2 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรสนับสนุนความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลาย ขยายวิสัยทัศน์ปี 2021 สู่มุมมองด้าน "ความเท่าเทียมในทุกมิติ" ผ่านการเปิดตัวแคมเปญ "Live Equally…เราเท่ากัน" หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยผลักดันให้สังคมไทยเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกมิติในสังคมอย่างแพร่หลาย

พร้อมขยายผลเริ่มต้นรณรงค์จากองค์กรสู่สังคม ผนึกพันธมิตร 15 บริษัทชั้นนำในไทย ทั้งธนาคาร กีฬา ไลฟ์สไตล์ EV Sharing และ SMEs พันธมิตรคู่ค้า ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลาย LGBTQ+ ร่วมลงนามในข้อตกลง United Nations Global Standards of Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อลดการแบ่งแยก และความเหลื่อมล้ำในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTIQ+ ซึ่งย่อมาจาก Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) Intersex (อินเทอร์เซ็กส์หรือเพศกำกวม) Queer (เพศอิสระ) ตลอดจนมุ่งมั่นผลักดันมาตรฐานใหม่ "สร้างสังคม ที่ความเท่าเทียมกลายเป็นมาตรฐานในทุกมิติ" และโอกาสการทำธุรกิจกับองค์กรใหญ่อย่างเข้าถึง

เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ บริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติให้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร กล่าวว่า "นอกเหนือจากการเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ แสนสิริ เชื่อว่า ทุกมิติของชีวิต คือ เรื่องความเท่าเทียม มิติต่างๆ ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความเท่าเทียมของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ การเปิดโอกาสยอมรับเพศสภาพอย่างเสมอภาคในที่ทำงานและการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ความเท่าเทียมของทุกคนหรือลูกค้าในการมีบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งแสนสิริได้ร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำอย่าง SCB ไทยพาณิชย์ ในปีที่ผ่านมาเปิดกว้างให้ทุกคู่ชีวิตเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้โดยครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการให้ความสำคัญในด้าน ความเท่าเทียมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ตลอดจน ความเท่าเทียมในสิทธิ์ด้านการเข้าถึงการลงทุนเพื่อสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมกันของทุกคนทุกระดับ การที่สังคมจะเกิดความเท่าเทียมได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรก่อน ขอขอบคุณพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่เห็นคุณค่าของความเท่าเทียมและช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเราหวังว่า การร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆ เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายในสังคมและสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติจนกลายเป็นมาตรฐานของสังคมมากขึ้น"

การลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้เป็นผลให้แสนสิริ และบริษัทพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่ร่วมลงนาม ได้แก่ บุญถาวร, SHARGE, DIVANA, Ari Football, Gus Damn Good, ธนาคารไทยพาณิชย์, บางกอก โพสต์ (Bangkok Post) และ 7 บริษัทพันธมิตรคู่ค้าอสังหาฯ ได้แก่ All about Steel, K Tech, QS Innovation, นภัสนันท์, วิริยะสหกล, วีรษา และ บริษัท อะเฮดออล จำกัด ได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทระดับโลกกว่า 200 บริษัท อาทิ ไมโครซอฟต์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม ทั้งนี้ UN Standards of Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ 5 หลักการทางธุรกิจ ซึ่งแสนสิริได้ลงนามที่จะยึดมั่นเพื่อปรับใช้ในสถานที่ทำงาน การดำเนินการค้าขาย รวมถึงในชุมชน

  1. เคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTQ+ ในทุกการดำเนินการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  2. ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน
  3. ให้การสนับสนุนเชิงรุกแก่พนักงานที่เป็น LGBTQ+ โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกท่านทำงานร่วมกันได้อย่างมีเกียรติ
  4. ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจเกิดจากการกีดกันต่อลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า รวมถึงบุคคลอื่นๆ
  5. ผลักดันประเด็นเรื่องความเท่าเทียมอย่างเป็นสาธารณะ สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในสังคม หรือการให้ความสนับสนุนทางการเงินหรือปัจจัยต่างๆ ต่อองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTQ+

นอกจากนี้ คุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) ยังได้กล่าวไว้ว่า "การรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียม ทางเพศ ความหลากหลายและการยอมรับในสังคม คือ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปฏิญญาหลักสำคัญของ UNDP เรามุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างคุณค่าเหล่านี้ในทุกๆประเทศ และสนับสนุนพันธมิตรทุกๆรายได้ปฏิบัติตาม แสนสิริ ในฐานะองค์กรธุรกิจหนึ่งในพันธมิตรหลักสำคัญของ UNDP ในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงการสานต่อวิสัยทัศน์และเจตนารมย์อย่างมุ่งมั่นตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับในองค์กรและคอมมูนิตี้อย่างชัดเจน

เรายกย่องให้แสนสิริเป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าชื่นชมและหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม"

ทั้งนี้ แสนสิริ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ ผ่านแคมเปญ "Live Equally…เราเท่ากัน" ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ อาทิ ลดตราสัญลักษณ์ (Sansiri Logo) จำนวน Stack จาก 5 ชั้นเหลือเพียง 2 ชั้น เพื่อสะท้อนถึงเครื่องหมาย "เท่ากับ" (=) สื่อความหมายยิ่งใหญ่ ที่มุ่งหวังให้สังคมเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมในทุกมิติ Art Installation ที่ Sansiri Backyard ใน T77 community กับความหมายอันลึกซึ้งของ LGBTQ+ และความเท่าเทียมในทุกมิติ กับคอนเซ็ปท์ "Circle of Equality เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ" สะท้อนถึงความเท่าเทียมทุกมิติในช่วงเดือน Pride Month เครื่องหมายเท่ากับ (equal) ถูกจับวางและตีความลงในตำแหน่งของเส้นที่ไม่มีที่สิ้นสุด (circle) เมื่อเราเคารพในความแตกต่างของกันและกันในทุกๆด้าน เราจะไม่มีเส้นแบ่งของความสร้างสรรค์ และบรรจบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ งาน Graffiti Wall Art ที่โครงการสิริเพลส บางนา-เทพารักษ์ การเปลี่ยนโลโก้ HABITO community mall เป็นสีรุ้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month และความเท่าเทียม, Podcast กับบท สนทนา Special topic "เท่าไหน…ที่เท่ากัน" นำโดย คุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่งแสนสิริ โดยรับเกียรติจากแขกรับเชิญ LGBTQ+ คนรุ่นใหม่อย่าง"เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ไอดอลแห่ง LGBTQ+ เมืองไทย และ คิลิน-เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย นักเขียนนิยาย LGBTQ+ ชื่อดัง, #Live Equally photo challenge ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติไปกับแสนสิริและเหล่า influencers คนดังในสังคม ผ่าน hashtag #LiveEquallyChallenge

แสนสิริ จับมือ UNDP ปีที่ 2 ย้ำบทบาทองค์กรสนับสนุนความหลากหลาย LGBTQ+ ผนึก 15 พันธมิตร ร่วมประกาศจุดยืนแกร่ง สร้างมาตรฐานใหม่ ด้าน "ความเท่าเทียมในทุกมิติ"