มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบถุงยังชีพ "AEON Fighto Bag" ให้กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

19 Nov 2021

นายสุชาติ ชมกลิ่น (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบถุงยังชีพ "AEON Fighto Bag" จำนวน 300 ชุด มูลค่า 288,291 บาท จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยมีคุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนส่งมอบที่กระทรวงแรงงาน โดยถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ทางกระทรวงแรงงานจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ทางมูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยงานภาครัฐและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบถุงยังชีพ "AEON Fighto Bag" ให้กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากโควิด-19