เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำองค์กรยั่งยืนทุกมิติ คว้าสุดยอดรางวัลรอบด้านปี 2564 ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน

25 Nov 2021

ล่าสุด คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลอันทรงเกียรติ 'รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขา Marketing Excellence หรือ ความเป็นเลิศด้านการตลาด' เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 ปี และ รางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand สะท้อนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด และใส่ใจดูแลพนักงาน พร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำองค์กรยั่งยืนทุกมิติ คว้าสุดยอดรางวัลรอบด้านปี 2564 ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน

กรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและเป็นองค์กรยั่งยืนทุกมิติ ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน จากหลายองค์กรหรือสถาบันชั้นนำในระดับโลกและระดับประเทศในทุกมิติ จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่พร้อมเคียงข้างสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และพร้อมผนึกกำลังทุกฝ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศให้เดินหน้าไปด้วยกัน

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า "ปีนี้เป็นอีกปีที่เซ็นทรัลพัฒนา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลากหลายมิติ โดยล่าสุด ได้รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะผู้บริหาร และทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน และเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยหัวใจหลักคือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคมและประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ 'Imagining better futures for all มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความพยายามและตั้งใจจริงของเรา รวมถึงขอบคุณทีมงานเซ็นทรัลพัฒนาทุกคน ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานในความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความเจริญและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่สำคัญ เรายึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ไปจนถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา"

โดยในปี 2564 เซ็นทรัลพัฒนาได้รับการการันตีด้วย 2 มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก และได้รับรางวัลความเป็นเลิศรอบด้านรวมทั้งหมด 11 รางวัล ทั้งในระดับประเทศ ระดับเอเชีย และได้รับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ตอกย้ำความสำเร็จทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน ดังนี้

  • Member of Dow Jones Sustainability Indices บริษัทอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World หรือ บริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 4 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
  • มาตรฐาน GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ระดับ Green Star ในหมวด Management และ Development และได้ Score A ในหมวดการเปิดเผยข้อมูล โดย GRESB เป็นมาตรวัดความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
  • 2021 All - Asia Executive Team Awards ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ใหญ่ระดับเอเชีย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งสาขา Best CEO, Best CFO, Best IR Program (Investor Relations) และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับสองสาขา Best ESG จัดโดย Institutional Investor สื่อธุรกิจแถวหน้าของสหรัฐอเมริกา
  • IAA Awards for Listed Companies 2020 สาขา BEST CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA)
  • รางวัลอันทรงเกียรติ 'รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขา Marketing Excellence หรือ ความเป็นเลิศด้านการตลาด' จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ Sasin จุฬาฯ
  • รางวัล Kincentric Best Employers - Thailand 2021 หรือ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี 2564 โดย Kincentric Thailand ร่วมกับ Sasin จุฬาฯ
  • HR Excellence Awards 2021 รางวัล Gold Winner สาขา Excellence in HR Change

Management จากความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร มอบโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์

  • SET Awards 2021 ในกลุ่ม Sustainability Excellence โดยได้รางวัล Highly Commended in Sustainability และได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อีกด้วย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
  • BCI ASIA AWARDS สาขา Top 10 Developers Awards 2020/2021 จาก 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา, และ เซ็นทารา โคราช

ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา บริหารจัดการศูนย์การค้า 35 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ, ต่างจังหวัด 19 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ) และโครงการมิกซ์ยูสที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ เซ็นทรัล อยุธยา (กำหนดเปิด 30 พฤศจิกายน 64) เซ็นทรัล จันทบุรี (กำหนดเปิดกลางปี 2565) และโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค บนทำเลทอง "ซุปเปอร์คอร์ ซีบีดี" ในกรุงเทพฯ โดยจะทยอยเปิดให้บริการในปี 2566-2567 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารศูนย์การค้าภายใต้กิจการร่วมค้า (SF) 1 แห่ง คอมมูนิตี้มอลล์ 17 แห่ง ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง โครงการที่พักอาศัยอีก 19 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL PAHOL 34 และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN พิษณุโลก (ทาวน์โฮม) นินญา กัลปพฤกษ์ (บ้านแฝด) โครงการนิยาม บรมราชชนนี (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ได้แก่ นีรติ เชียงราย และนีรติ บางนา โดยโครงการดังกล่าวได้รวมส่วนที่บริหารจัดการโดยบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND และ SF ที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

เซ็นทรัลพัฒนา ย้ำผู้นำองค์กรยั่งยืนทุกมิติ คว้าสุดยอดรางวัลรอบด้านปี 2564 ทั้งการตลาด การพัฒนาบุคลากร การเงิน การพัฒนาโครงการ และความยั่งยืน