จีเอสเค รับรางวัล CSR ดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 12 ปีซ้อน

24 Nov 2021

จีเอสเค ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม รับรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น" ประจำปี 2564 (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2021) ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

จีเอสเค รับรางวัล CSR ดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 12 ปีซ้อน

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค กล่าวว่า การได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2021 ระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของจีเอสเคในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสานกับความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพให้ก้าวล้ำหน้าโรคต่างๆ (#AheadTogether)

ทั้งนี้ จีเอสเคได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์" ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงยาและการรักษาพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนของสภากาชาดไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ จีเอสเคได้ส่งมอบ "ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า รพ.สนาม" ภายใต้โครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์" จำนวน 3,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นภัยโควิดโดยเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและเข้าถึงใจผู้ป่วยและครอบครัวสู้ภัยโควิด-19 และร่วมแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนาม

จีเอสเค รับรางวัล CSR ดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 12 ปีซ้อน