ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความวิชาการ-วิจัยในงานประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2022

30 Dec 2021

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความวิชาการ-วิจัยในงานประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความวิชาการ-วิจัยในงานประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2022

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 เมษายน 2565 สำหรับรายละเอียดสามารถติดตามได้จาก รายละเอียดได้จาก https://tinyurl.com/amsar2022