ที่สุดของแสตมป์แห่งปี! ไปรษณีย์ไทยบันทึกประวัติศาสตร์ไทย เปิดตัวแสตมป์สะท้อนภาพหาชมยาก 2 ชุด เริ่มจำหน่ายพร้อมกัน 23 ธ.ค.นี้

23 Dec 2021

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกอันเป็นที่สุดของคนไทย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ "ชุดที่ระลึกงานเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช" บันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีภาพ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งถือเป็นโครงการสุดท้ายที่ ร. 9 พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ประกอบกับความร่วมแรงร่วมใจจากคนไทยทั้งประเทศที่บริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จนสำเร็จลุล่วงเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม เป็นพื้นหลัง โดยแสตมป์ชุดนี้ราคาชุดละ 45 บาท ( 1 ชุดมี 5 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 64 บาท ( 1 ชุดมี 2 ซอง)

ที่สุดของแสตมป์แห่งปี! ไปรษณีย์ไทยบันทึกประวัติศาสตร์ไทย เปิดตัวแสตมป์สะท้อนภาพหาชมยาก 2 ชุด เริ่มจำหน่ายพร้อมกัน 23 ธ.ค.นี้

พร้อมด้วยแสตมป์ "ชุดสถานีกลางบางซื่อ" ที่สุดแห่งศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของไทยที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางแบบครบวงจร ถือเป็น "Grand Station" แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถานีศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยแสตมป์ชุด สถานีกลางบางซื่อนี้ จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 20 บาท (1 ชุดมี 4 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 32 บาท

แสตมป์ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์แสตมป์สามเสนใน และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทรศัพท์ 02-573 5480, 02-573 5463

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่สุดของแสตมป์แห่งปี! ไปรษณีย์ไทยบันทึกประวัติศาสตร์ไทย เปิดตัวแสตมป์สะท้อนภาพหาชมยาก 2 ชุด เริ่มจำหน่ายพร้อมกัน 23 ธ.ค.นี้