บสย. ผนึก ไทยเครดิต ลุยช่วย SMEs กลุ่มเปราะบาง

23 Dec 2021

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเปราะบาง โดยโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ในช่วงฟื้นประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคาร โดย บสย. จะเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อเติมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้ได้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไป และลดอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนลง การค้ำประกันเพิ่มของ บสย. จะค้ำประกันผ่านโครงการ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2

บสย. ผนึก ไทยเครดิต ลุยช่วย SMEs กลุ่มเปราะบาง