กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด"จ่ายครึ่ง...กลุ่มเหล็กฯให้อีกครึ่ง" ส่งรถสินค้าเคลื่อนที่ลดค่าครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

21 Dec 2021

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยรถจำหน่ายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ในโครงการ "จ่ายครึ่ง กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง" ร่วมกับนายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน  กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดขึ้นเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนรถบริการขายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางสะพานตามจุดที่กำหนด โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยาสมทบเงินช่วยชำระค่าสินค้าให้กับประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนจ่ายเองร้อยละ 50 จำกัดการใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด"จ่ายครึ่ง...กลุ่มเหล็กฯให้อีกครึ่ง" ส่งรถสินค้าเคลื่อนที่ลดค่าครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

ประชาชนในพื้นที่บางสะพานสามารถใช้บริการผ่านรถขายสินค้าของโครงการที่มีสัญลักษณ์ลูกโป่งสีแดง ที่ออกให้บริการในวันที่ 17-21 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

  • วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2564 เส้นทาง ตลาดบางสะพาน / ตำบลกำเนิดนพคุณ / ตำบลแม่รำพึง /ที่ทำการอำเภอบางสะพาน / ตลาด ถึงหน้ากู๊ดแคร์
  • วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เส้นทางตลาดบางสะพาน-ตำบลร่อนทอง-ตำบลทองมงคล
  • วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เส้นทาง บ้านกรูด ตำบลธงชัย