ทีซีซีเทค ฉลองครบรอบ 20 ปี ผุดแคมเปญ "Turn GIFT to GIVE" เปลี่ยนของขวัญเป็นพลังแห่งการให้

21 Dec 2021

บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร เปิดตัวแคมเปญ ภายใต้ชื่อว่า   "Turn GIFT to GIVE" เปลี่ยนของขวัญเป็นพลังแห่งการให้ เพื่อขับเคลื่อนความสุขคืนสู่สังคม ส่งท้ายปี 2021 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ทีซีซีเทค

ทีซีซีเทค ฉลองครบรอบ 20 ปี ผุดแคมเปญ "Turn GIFT to GIVE" เปลี่ยนของขวัญเป็นพลังแห่งการให้

นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)  เปิดเผยว่า "แคมเปญ Turn GIFT to GIVE ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสานต่อแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV: Creating Shared Value) ระหว่างทีซีซีเทค กลุ่มลูกค้า พันธมิตร และสื่อมวลชน ในการส่งต่อความสุขให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมรณรงค์นโยบาย "'งดรับ" ของขวัญ (No Gift Policy)  พร้อมร่วมใจกันเปลี่ยนบทบาท จาก "ผู้รับ" สู่ "ผู้ให้" ซึ่งในปีนี้ ของขวัญปีใหม่จากทีซีซีเทค จะแปรเปลี่ยนเป็นของขวัญกลับคืนให้แก่สังคม ในรูปแบบเงินบริจาค มูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือให้แก่ 3 องค์กร" ดังนี้

1)  ภาคการศึกษา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   
2) องค์กรทางการแพทย์: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
3) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม: บ้านคามิเลี่ยนเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน 

"ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า แคมเปญ "Turn GIFT to GIVE" เปลี่ยนของขวัญเป็นพลังแห่งการให้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการ CSV ต้นแบบที่สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน เพราะพลังแห่งการให้สร้างความสุขไม่สิ้นสุดครับ" นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ทีซีซีเทค กล่าวปิดท้าย

รับชม VDO แคมเปญ "Turn GIFT to GIVE" ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KbncwK4mFOc

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี:

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ และพร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าโดยมีพื้นฐานบริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง มีศูนย์กลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน นับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญในการประสานพลัง ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้า และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com