DREIT ปรับโครงสร้างทรัพย์สิน ขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ มูลค่า 435 ล้านบาท เดินหน้ากระชับพอร์ตลงทุน พร้อมรับรู้กำไรส่วนต่างจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

15 Dec 2021

บอร์ดกองทรัสต์ DREIT มีมติขายโรงแรมดุสิต ดูที เชียงใหม่ ให้กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ ในมูลค่า 435 ล้านบาท เผยเป็นการเดินหน้าปรับโครงสร้างทรัพย์สินภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระบุนอกจากจะรับรู้กำไรส่วนต่างจากมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้ภาระหนี้สินกลุ่มดุสิตธานีลดลง ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงิน

DREIT ปรับโครงสร้างทรัพย์สิน ขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ มูลค่า 435 ล้านบาท เดินหน้ากระชับพอร์ตลงทุน พร้อมรับรู้กำไรส่วนต่างจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

นายสานต่อ มุทธสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ DREIT มีมติให้ขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ (D2CM) ให้กับบริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("AWC") ในราคา 435 ล้านบาท หลังจากประเมินความเหมาะสมในการขายทรัพย์สิน ที่จะทำให้กองทรัสต์สามารถรับรู้กำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน และนับเป็นโอกาสที่ดีในการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว คาดว่าจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทรัสต์ รวมถึงชำระหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน และ/หรือเป็นแหล่งเงินลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สิน และ/หรือลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพิ่มเติม โดยกองทรัสต์จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมัติมติดังกล่าวในวันที่ 27 มกราคม 2565

ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เมื่อปี 2553 ตั้งแต่ยังเป็นกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมูลค่าลงทุน 362 ล้านบาท ต่อมาภายหลังการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ DREIT ทางผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกหลายด้านตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการเข้าไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม

"การปรับปรุงโครงสร้างทรัพย์สินภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ DREIT มีเป้าหมายในการสร้างสมดุลให้กับกลุ่มทรัพย์สินที่เราเข้าไปลงทุน เช่นเดียวกับการตัดสินใจขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้พอร์ตการลงทุนกระชับและเหมาะสมมากขึ้นแล้ว กองทรัสต์ยังสามารถรับรู้กำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินอีกด้วย" นายสานต่อกล่าว

ขณะที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Hotel Operator) กล่าวเพิ่มเติมว่า การขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ในครั้งนี้ ถือเป็นข้อตกลงในลักษณะของการเป็นพันธมิตรร่วมธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนใหม่มองว่าพื้นที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปร่วมพัฒนากับสินทรัพย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดีในอนาคต และดำเนินการพัฒนายกระดับบริเวณถนนช้างคลาน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่กลุ่มดุสิตธานีก็มองหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยในระหว่างนี้ กลุ่มดุสิตธานีจะยังคงบริหารงานโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เพื่อรักษาสัดส่วนการตลาดและรักษาแบรนด์ไว้ในจังหวัดเชียงใหม่ไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่ากลุ่มผู้ลงทุนใหม่จะทำการพัฒนาสินทรัพย์ต่อไป

"นอกจากธุรกรรมครั้งนี้จะทำให้ทรัพย์สินภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ DREIT เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ธุรกรรมดังกล่าวยังช่วยให้ภาระหนี้สินของกลุ่มดุสิตธานีดีขึ้น เนื่องจากสัญญาเช่าโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ที่มีภาระผูกพันอยู่กับกองทรัสต์ DREIT อีก 10 ปีจะสิ้นสุดลงเมื่อการซื้อขายสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มดุสิตธานีมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น" นางศุภจีกล่าว

DREIT ปรับโครงสร้างทรัพย์สิน ขายโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ มูลค่า 435 ล้านบาท เดินหน้ากระชับพอร์ตลงทุน พร้อมรับรู้กำไรส่วนต่างจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น