สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

15 Sep 2021

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โดยการประชุมดังกล่าวนำโดย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สโมสรสมาชิก และผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม โดยวาระสำคัญ เป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2564 รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ได้สรุปรวมถึงภาพรวมของการดำเนินงานของสมาคมฯว่า "จากสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการเกิดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS) ที่ถึงแม้จะสงบลงแล้ว แต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดการแข่งขันของทางสมาคมฯ และสโมสรสมาชิก ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ มีการวางแผนเตรียมความพร้อมของทั้งด้านบุคลากรและม้า โดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายขึ้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า สมาคมฯ จะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ได้ในปี 2564"