สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565

13 Dec 2022

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมสมาคมฯ โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง (ที่ 5 จากซ้าย) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลฯ ต่อไปเป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - 2567 โดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565

จากซ้ายไปขวา

  1. คุณณกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย
  2. คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  3. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย คนที่ 3
  4. คุณสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย
  5. คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  6. คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย คนที่ 1
  7. คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  8. คุณธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
  9. คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย คนที่ 2