'ผลิต-ไฟฟ้าลาว' หรือ EDL-Gen เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 20-22 ก.ย.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 5.90% และ 6.50%

17 Sep 2021

เป็นโอกาสของนักลงทุนที่ได้มีส่วนร่วมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคอาเซียน เมื่อ 'กวิน เหตระกูล' ผู้บริหาร ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ที่เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชุดที่ 2/2564 จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% และ 6.50% วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,700 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 ก.ย.นี้ งานนี้ ด้วยชื่อชั้นของ EDL-Gen ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยรายได้มั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวการันตีรายได้ 20-30 ปี ได้รับประโยชน์จาก MOU กับประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน…..

'ผลิต-ไฟฟ้าลาว' หรือ EDL-Gen เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 20-22 ก.ย.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 5.90% และ 6.50%