สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564

25 Oct 2021

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสัปดาห์นี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 633 บาท เป็นหาบละ 645 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 539.25 เซนต์/บุชเชล มีรายงานคำสั่งซื้อข้าวโพดของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) จำนวน 161,544 ตันไปยังประเทศเม็กซิโก ประกอบกับมีการปรับปริมาณการผลิตเอทานอลจากหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ 1.032 ล้านบาร์เรลต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาแข็งขึ้น ขณะที่ปัจจุบันเกษตรกรในสหรัฐฯ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดประจำฤดูกาล 2564/65 ไปแล้วทั้งสิ้น 52% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เก็บเกี่ยวรอบมิดเวสต์เบาบาง ซึ่งจะช่วยเร่งความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.80 บาท สภาวะการเก็บเกี่ยวที่สหรัฐอเมริกายังคงดี เช่นเดียวกับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่บราซิล ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยเฉพาะจากจีน โดยปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ National Oilseed Processors Association (NOPA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนกันยายนที่ผ่านมาลดลงมากกว่า 3% จากเดือนสิงหาคมและที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ไปอยู่ที่ 153.800 ล้านบุชเชล ปัจจุบันเกษตรกรสหรัฐฯ เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้วทั้งหมด 60%
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดง
การออกสำรวจปริมาณปลาของประเทศเปรูใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะเริ่มจับปลาได้ภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน ด้านการซื้อหน้าท่าเรือของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลของสัตว์น้ำ ทำให้ความต้องการซื้อปลาป่นลดลง ขณะที่สต๊อกหน้าท่าเรือยังสูงในระดับทรงตัว ส่งผลให้ปลาป่นทุกเบอร์ราคาปรับลดลง 2 บาท
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 48.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 42.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 40.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 39.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 38.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 417 ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 371 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 378 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,120 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 21 ตุลาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 76-80 บาท โดยผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นทุกพื้นที่ในระดับที่ยังไม่ก้าวข้ามต้นทุนการผลิต ซึ่งช่วยบรรเทาภาระการขาดทุนยาวนานถึง 7 เดือน สร้างภาระหนี้สินภาคเกษตร กดดันหนี้สินภาคครัวเรือนประเทศไทยต่อเนื่องสูงสุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,900 บาท (บวก/ลบ 72)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น
การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น หลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ณ วันที่ 22 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาลดลง
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ลดลงจากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท เนื่องจากมีปริมาณไข่ไก่สะสมจากเทศกาลทานเจที่ผ่านมา
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน