ก.แรงงาน บูรณาการร่วม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาลมอบถุงยังชีพช่วยชาวแฟลตดินแดงสู้ภัยโควิด-19

15 Oct 2021

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนย่านสามเหลี่ยมดินแดง โดยบูรณาการการปฏิบัติระหว่าง กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกระทรวงแรงงาน ณ ชุมชนเคหะแฟลตดินแดง การเคหะแห่งชาติ จุดแรกที่บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารแฟลต 8 ชั้น โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจกรรมภายในบริเวณงาน และพบปะทักทายกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนจำนวน 504 ชุด จุดที่สองที่บริเวณใต้ถุนแฟลตดินแดงแฟลต 1 ริมถนนดินแดง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะทักทายกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 670 ชุด

ก.แรงงาน บูรณาการร่วม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาลมอบถุงยังชีพช่วยชาวแฟลตดินแดงสู้ภัยโควิด-19

นายสุเทพ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง และชาวแฟลตดินแดงที่ไม่มีรายได้เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 และในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกระทรวงแรงงาน เพื่อนำถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุดมามอบให้แก่พี่น้องชาวแฟลตดินแดงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากชาวชุมชนดินแดงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีผู้อยู่อาศัยกว่า 30,000 คน มีกลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา รวมทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ประมาณ 300 ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงานได้ให้แม่ค้าในชุมชนได้ทำข้าวกล่องในมื้อเย็น เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ จำนวน 1,500 กล่องต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน รวมทั้งมอบข้าวสารครัวเรือนละ 5 กิโลกรัม จำนวน 7,700 ครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้านชุมชนดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

ก.แรงงาน บูรณาการร่วม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาลมอบถุงยังชีพช่วยชาวแฟลตดินแดงสู้ภัยโควิด-19