สนพ.แพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564

21 Oct 2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในกิจกรรมมีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ภายในบริเวณสำนักงานฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สนพ.แพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564

สนพ.แพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit