วศ. จิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มความปลอดภัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

11 Oct 2021

นที่ 11 ตุลาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ วศ. พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะเจ้าหน้าที่รวม 20 คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดย วศ. ดำเนินการนำน้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium Hypochlorite ฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆ ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พร้อมมอบน้ำยา ชุด PPE และสาธิตวิธีการใช้น้ำยาทำความสะอาด โดยมีนางอรอนงค์ นวลมณี รองผู้อำนวนการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ฝ่ายบริหารทั่วไปให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งเป็นสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนเกิน 2,500 คน โดยช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 100 % และขณะนี้มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 2,500 คน ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนต่อไป โดย รอง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณ วศ. ที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนและช่วยเหลือดูแลสังคม ทำความสะอาดสถานที่ให้นักเรียน ครู ได้กลับมาทำการเรียนการสอนอย่างปกติต่อไป ทั้งนี้ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำยา Sodium Hypochlorite ที่ วศ. นำมาใช้มีคุณสมบัติตามที่สหภาพยุโรปแนะนำให้ใช้ในการฆ่าเชื้อโควิดได้ในขณะนี้ โดย วศ. มีคู่มือการใช้งานให้กับโรงเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป

วศ. จิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มความปลอดภัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

วศ. จิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพิ่มความปลอดภัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา