ปตท. รับรางวัล Deal of the Year ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021

31 Mar 2022

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท . จำกัด(มหาชน) (ปตท.) รับรางวัล Deal of the Year ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้านและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2564 ที่ผ่านมา

ปตท. รับรางวัล Deal of the Year ในงาน ThaiBMA Best  Bond Awards 2021

ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับเป็นผลจากการเป็นภาคเอกชนรายแรกที่เสนอขายหุ้นกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ย THOR มาเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้อีก 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 47,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการจัดโครงสร้างของหุ้นกู้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนอย่างเหมาะสม และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีอีกด้วย