เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง! DEK ว.การบินและคมนาคม SPU เข้าศึกษาดูงานความปลอดภัยด้านการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

29 Mar 2022

นักศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน "เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน" ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียน เพราะการศึกษาที่สมบูรณ์เกิดจากประสบการณ์ที่สมจริงและไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่ได้รับจากการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง! DEK ว.การบินและคมนาคม SPU เข้าศึกษาดูงานความปลอดภัยด้านการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ