มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

17 Mar 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้สำหรับงานฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี (ตรงกลาง) รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก อาคารศูนย์แพทย์บางรัก ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องนับแต่เริ่มมีการระบาด โดยมุ่งหวังในการเสริมสร้างกำลังกายและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในอนาคตอันใกล้

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข