กพร.ปจ. เพชรบูรณ์ รับนโยบายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

24 Mar 2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นำโดยชัชวาลย์ เบญจาศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานรับฟังนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพร้อมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

กพร.ปจ. เพชรบูรณ์ รับนโยบายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบนโยบาย นายชัชวาลย์ เบญจาศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบนโยบายให้อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเพชรบูณ์ ดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ และร่วมกันพัฒนากำลังคนในจังหวัดให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

กพร.ปจ. เพชรบูรณ์ รับนโยบายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี