สีกัปตัน ชวนวิ่งฟรีเพื่อเด็ก Captain Colors Run #3

08 Mar 2022

ผู้ชื่นชอบการวิ่งออกกำลังกายและได้บุญต้องไม่พลาด.....สีกัปตันชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม "Captain Colors Run #3" วิ่งการกุศลเก็บระยะ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและสีทาอาคาร แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 300 อำเภอ 300 โรงเรียน เริ่มแล้ว วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

สีกัปตัน ชวนวิ่งฟรีเพื่อเด็ก Captain Colors Run #3

นายวรพจน์ สุภิมารส กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรม "กัปตัน คัลเลอร์ รัน" (Captain Colors Run) เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สีกัปตันจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 3 และในครั้งที่ผ่าน ๆ มา ก็ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเรามุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนการส่งต่อสุขภาพดียุคดิจิทัล ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพ และที่สำคัญไปกว่านั้น  ทุกก้าววิ่งของเรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กไทย ตามแนวทาง "กีฬาสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" เพราะกีฬาสามารถปลูกฝัง พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนมีคุณภาพ ทั้งทักษะด้านพฤติกรรม และสติปัญญา ควบคู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

โดยสีกัปตันจะมอบอุปกรณ์กีฬาและมอบสีทาอาคาร ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 300 อำเภอ 300 โรงเรียน รวมมูลค่า 2,500,000 บาท เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน มีดังนี้ 

 1. โรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา 100 อำเภอ 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,000,000 บาท คัดเลือกจากอำเภอที่มีผลคะแนนวิ่งรวม ติดอันดับ 1-100 และพิจารณาโรงเรียนในอำเภอที่ติดอันดับ อำเภอละ 1 โรงเรียน
 2. โรงเรียนที่ได้รับมอบสีทาอาคาร หรือ อุปกรณ์กีฬา 200 อำเภอ 200 โรงเรียน แบ่งเป็น สีทาอาคาร 100 โรงเรียน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท คัดเลือกจากอำเภอที่มีผลคะแนนวิ่งรวม ติดอันดับ 101-300 และพิจารณาโรงเรียนในอำเภอที่ติดอันดับ อำเภอละ 1 โรงเรียน โดยให้สิทธิ์โรงเรียนจากอันดับที่ 101 เป็นต้นไป เลือกรับสีทาอาคาร หรือ อุปกรณ์กีฬา เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสีทาอาคาร หรือ อุปกรณ์กีฬา เมื่อมีการเลือกรับครบตามจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ กิจกรรม Captain Colors Run #3 เป็นการจัดวิ่งแบบ Virtual Run  เปิดประสบการณ์วิ่งแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือว่างเมื่อไหร่ คุณก็สามารถเข้าร่วมการวิ่งได้ ไม่มีระยะวิ่งที่ต้องสะสม  วิ่งเท่าไรก็ได้  ด้วยกติกาง่าย ๆ ดังนี้

 • ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี ผ่าน Line Official @captaincolorsrun และกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุอำเภอที่ต้องการมอบอุปกรณ์กีฬา หรือสีทาอาคาร
 • เก็บระยะวิ่ง 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1 คะแนน
 • เก็บผลวิ่ง จาก Application ติดตามการวิ่ง ในโทรศัพท์มือถือ หรือ Wristband/Smart watch ดังนี้ Nike Run Club, Map My Run by Under Armour, Adidas Running App Runtasti c, Samsung Health, Garmin Connect(TM) App, Strava, Huawei Health, Mi Fit และ Activity
 • ส่งผลวิ่ง ผ่าน Line Official @captaincolorsrun เข้าเมนู "ส่งผลวิ่ง"
 • เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
 • เริ่มเก็บระยะวิ่ง 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
 • ส่งผลวิ่ง 1 มีนาคม 2565 ถึง 3 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล โรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา 100 อำเภอ 100 โรงเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับมอบสีทาอาคารเรียน หรือ อุปกรณ์กีฬา 200 อำเภอ 200 โรงเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
 • กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และสีทาอาคาร ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ มีเปิดจำหน่ายของที่ระลึก Captain Colors Run #3 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากิจกรรมมอบอุปกรณ์และสีทาอาคารแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในครั้งนี้ สั่งซื้อสินค้าผ่าน Line Official @captaincolorsrun ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.captaincolorsrun.com

 

สีกัปตัน ชวนวิ่งฟรีเพื่อเด็ก Captain Colors Run #3