ความชื่นชอบภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียนภาษาเกาหลีจำนวนมากที่สุดและเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

05 May 2022

เมื่อไม่นานมานี้หลักจากได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลได้ประกาศว่า จำนวนนักเรียนที่เลือกภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศที่สองสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับสองรองจากภาษาจีน และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเองในฐานะครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศมากขึ้น

ความชื่นชอบภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียนภาษาเกาหลีจำนวนมากที่สุดและเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

ตามประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีในประเทศไทย (ผู้อำนวยการ Kim Young-jin) จำนวน 21,485 คนเลือกภาษาต่างประเทศที่สองในการสอบเข้าวิทยาลัยของไทยในปีนี้ในปี 2565 ในจำนวนนี้มีนักเรียนเลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี  3,770 คน (ร้อยละ 17.6) ซึ่งถือเป็นลำดับ 2 รองจากภาษาจีนซึ่งมีจำนวน  7,470 (ร้อยละ 34.8) นับเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครภาษาเกาหลีแซงหน้าญี่ปุ่น 3,672 (ร้อยละ 17.15) ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำภาคการลงทุนจากต่างประเทศ จำนวนผู้สมัครภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศที่สองที่นำมาใช้ในการสอบเข้าวิทยาลัยของไทยมีเพียง 7 วิชา ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อาหรับ และบาลี พร้อมด้วยภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น เกาหลีถูกนำมาใช้เป็นภาษาต่างประเทศที่สองตั้งแต่ปี 2018 และในช่วงเวลาสั้นๆ ห้าปี ภาษาเกาหลีก็แซงหน้าภาษาต่างประเทศทั้งหมดของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น

Kim Young-jin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีกล่าวว่า "ความนิยมในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้รับการวิเคราะห์โดยกระแสเกาหลีอย่างต่อเนื่องเช่น K-pop และละคร เรากำลังวางแผนที่จะผลิตบุคลากรที่พูดภาษาเกาหลีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาใน เกาหลีและหางานบริษัทเกาหลี"

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมศึกษา 175 แห่งในประเทศไทยสอนภาษาเกาหลี และจำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีอยู่ที่ 46,446 คน ซึ่งมากที่สุดในโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัย, เอ็นจีโอ, สถาบันเอกชน, และศาสนสถาน คาดว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรโลกที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นคนไทย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีได้เปิด "ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย" ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบพึ่งพาตนเองได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ได้เปิดหลักสูตรภาษาเกาหลีเป็นวิชาหลักในปี 2545 และมีคณาจารย์มืออาชีพจำนวนมากด้านการศึกษาภาษาเกาหลี ปัจจุบันมีครูชาวเกาหลีชาวไทยประมาณ 230 คนในประเทศไทย

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit