สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง รองรับเศรษฐกิจหมื่นล้าน

31 Jan 2022

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมบริการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเบตง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยยะเวง นายกสมาคมบาริสต้าไทยและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ หรือธุรกิจร้านอาหาร ในพื้นที่ ต.อัยยะเวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเตรียมเดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเบตงในมิติต่างๆ โดยมุ่งเน้นแนวทางในการดึงนักท่องเที่ยว 2 ล้านคนต่อปีและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 5,000 บาท รวมถึงการจัดทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง รองรับเศรษฐกิจหมื่นล้าน

นางสาววรชนาธิป กล่าวถึงบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่า จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งการต่อยอดทักษะการทำงานของคนในอาชีพ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ คนที่อยู่ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อย่างอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ผู้ประกอบอาหารท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ให้มีการบริการตามมาตรฐานอาชีพ จะเป็นการช่วยยกระดับชุมชนให้มีคุณภาพ สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สคช. พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการที่พักและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเบตง นำมาตรฐาน Wellness Travel Professional ซึ่ง สคช. มีความร่วมมือกับ Global Healthcare Accreditation (GHA) จากสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ เพื่อรองรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการนวด สปา ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้มีการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับศักยภาพกำลังคน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับการบริการด้วยความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามโครงการเบตง 10,000 ล้าน ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญทางการทางด้านการให้ความรู้ การพัฒนาด้านอาชีพต่างๆ รวมทั้งสถาบันทางการเงิน ที่พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้ให้เดินหน้าไปสู่จุดหมาย ภายใน 5 ปี หลังจากนี้ และเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จะสามารถสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาล ลงมาสู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น โดยก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงสู่ชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

สคช. พร้อมร่วมสร้างมืออาชีพเมืองเบตง รองรับเศรษฐกิจหมื่นล้าน