"ซีเอ็ด"ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด

03 Feb 2022

"ซีเอ็ด" ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดในหน่วยงานภาครัฐองค์กร และมูลนิธิเพื่อสังคม โดยเมื่อวันก่อน คุณอาทิตย์ พรหมคล้าย ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกขาย-การตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางจำนวน 10 แห่ง รวมเป็นมูลค่า 1,831,290 บาท โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานรับมอบ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มหนังสือจากการบริจาคในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูล ส่งเสริมสังคมรักการอ่านพร้อมสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

"ซีเอ็ด"ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด

ต่อด้วยทาง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมศักดิ์ ยอดชมยาณที่ปรึกษาฝ่ายขายและจัดจำหน่าย ตัวแทนมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นและบริษัทฯพร้อมคณะได้บริจาคหนังสือให้แก่สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ให้นักเรียน กศน.ในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป

และต่อด้วย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลายในทุกภุมิภาค ล่าสุดที่ร้านหนังสือซีเอ็ดสาขานราธิวาสโดยคุณนุรฮายาตี วาดี ผู้จัดการร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี นราธิวาสเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือบริจาคให้กับ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่า 60,000 บาท เพื่อส่งต่อหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเจาะไอร้อง,อำเภอสุคิริน และอำเภอตากใบ

ซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและเพื่อนนักอ่านทุกคน ตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า "แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่"

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

"ซีเอ็ด"ส่งเสริมสังคมรักการอ่านบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด