สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

01 Feb 2022

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ณ ราชนาวีสโมสร และขอแสดงความยินดีกับ นางมนวิภา  ประชัญคดี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย พร้อมด้วย พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร, พล.อ.สมโภชน์  นนทชัย, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2565 - 2567

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี