มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

19 Jan 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 299,264 บาท ให้แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็น อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย