โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ

01 Mar 2022

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ นำโดย มร. โฆเซ่ ซันเลส(ที่ 4 ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ และนันทน์นัดดา สุภัคธนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ที่ 5 ซ้าย) มอบเงินบริจาคแก่ ศิริรัตน์ อายุวัฒน์(ที่ 3 ซ้าย)  ประธานมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี   โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายภาพนิทรรศการ "ART from HEART" และจากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสต์มาสการกุศล ประจำปี 2564  ที่ผ่านมา

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ