มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

05 Aug 2022

นางสุพร วัธนเวคิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และนายซึโทะมุ โอโมะเดะระ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับ Pulsio Flex Monitor รุ่น PC4000 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงการวางแผนและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ โดยมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ผ่านการมอบเงินทุนและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำพันธกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับสังคมไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า