วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

09 Aug 2022

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย มีโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม สถาบันพลาสติกและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมี ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และนายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ ผู้อำนวยกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สำนักรับรองระบบคุณภาพ ร่วมบรรยายสรุปงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ ของ วว. พร้อมนำชมนิทรรศการงานบริการฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 วว. เทคโนธานี

วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย