พลัสฯ ชูความเชี่ยวชาญรับบริหารอาคารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

08 Aug 2022

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และนายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้พลัสฯ เข้าให้บริการด้านงานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคาร จำนวน 7 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการ ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พลัสฯ ชูความเชี่ยวชาญรับบริหารอาคารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีภารกิจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น

พลัสฯ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพมั่นใจว่าจะสามารถนำส่งงานบริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยมาตรฐานในระดับสากลผสานด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งหวังให้อาคารมีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ ให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอล และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภทสำหรับผู้ที่สนใจบริการสามารถโทร.02-688-7555หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.plus.co.th/service/facility-management

ข้อมูลประกอบภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณเชษฐา พงษ์ผล รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2. คุณวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  3. คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  4. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  5. รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  6. คุณสุภัค ถือมั่น หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ