สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจเยี่ยมการฝึกและการทำงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน

14 Jul 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจเยี่ยมการฝึกและการทำงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจเยี่ยมการฝึกและการทำงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกในสถานประกอบกิจการและการทำงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง พ.ศ.2565 ทั้งหมดจำนวน 14 คน ดังนี้

1.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ร้าน ยุพิณงานไม้สักลำพูน จำนวน 1 คน

- หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ร้าน เอ.พี.เทคนิคแอร์ จำนวน 1 คน

2.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- หลักสูตร ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

ร้าน เอนกการช่าง จำนวน 1 คน

3.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- หลักสูตร ช่างช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทองอิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

จำนวน 1 คน

- หลักสูตร ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

ร้าน นเรศการช่าง จำนวน 1 คน

ร้าน กำธรยนต์มอเตอร์ จำนวน 1 คน

ร้าน ริมปิงอะไหล่ยนต์ จำนวน 1 คน

-หลักสูตร ช่างแต่งผมสุภาพสตรี

ร้านเกษราภรณ์ จำนวน 5 คน

-หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  

บริษัท เชียงใหม่ ฟิสเนต จำกัด จำนวน 2 คน