โครงการตังค์โต Know-how ธ.ไทยเครดิตฯ ยกทัพจัดอบรมความรู้ทางการเงิน ให้แก่สมาชิกกลุ่ม "โคก หนอง นา" ทุกอำเภอใน จ.อุบลราชธานี

08 Sep 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ยกทัพโครงการตังค์โต Know-how ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.อุบลราชธานี และได้ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดในประเทศไทยถึง 4,044 แปลง รวม 25 อำเภอ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู และ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

โครงการตังค์โต Know-how ธ.ไทยเครดิตฯ ยกทัพจัดอบรมความรู้ทางการเงิน ให้แก่สมาชิกกลุ่ม "โคก หนอง นา" ทุกอำเภอใน จ.อุบลราชธานี

โครงการตังค์โต Know-how ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมการออมภาคประชาชน แก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน นำไปสู่การลดหนี้และปลดหนี้ แก้ปัญหาทางการเงินของครัวเรือน

โครงการตังค์โต Know-how ธ.ไทยเครดิตฯ ยกทัพจัดอบรมความรู้ทางการเงิน ให้แก่สมาชิกกลุ่ม "โคก หนอง นา" ทุกอำเภอใน จ.อุบลราชธานี