ผู้บริหาร บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด มอบใบประกาศเกียรติคุณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06 Sep 2022

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.65 ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร คุณภัทรเดช ทรงสิริวรกุล กรรมการบริหารสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึกการจัดงานรายการประกวดร้องเพลง B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022 ชิงแชมป์เยาวชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในนามผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ผู้บริหาร บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด มอบใบประกาศเกียรติคุณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยทางคณะวิทยาการจัดการการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับทางบริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ส่งเสริมเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพออกสู่สาธารณชน ที่สำคัญถือเป็นการสนับสนุนศักยภาพด้านความสามารถพิเศษของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง MINI THEATRE อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร