วิศวะมหิดล ร่วมกับ สยามไอโอที พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ในโรงเรียน

08 Jun 2022

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนสู่วิถีดิจิทัลและสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท สยาม ไอโอที จำกัด นำโดย คุณ ธิติมา แตงสุข กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบ ระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ให้แก่ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมี นายเจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก จ.นครปฐม

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สยามไอโอที พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ในโรงเรียน

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการจักรยานปั่นน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อรดน้ำแปลงเกษตรในโรงเรียน จากเดิมนักเรียนจะต้องปั่นจักรยานเพื่อให้น้ำไหลออกมารดน้ำแปลงเกษตร ปัจจุบันทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท สยาม ไอโอที จำกัด พัฒนาให้สามารถรดน้ำแปลงเกษตรได้ผ่านระบบ SMART FARM โดยไม่ต้องใช้กำลังคนในการปั่นจักรยานอีก เพื่อลดปัญหาการไม่มีคนอยู่ในช่วงเวลาปิดเทอม และด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้แปลงเกษตรขาดการดูแลและเกิดความเสียหาย ผักแห้งตายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ระบบ SMART FARM จะช่วยประหยัดเวลา สามารถดูแลพืชในแปลงได้ต่อเนื่อง ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานง่ายเพียงสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

โครงการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อระบบ SMART FARM เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โดยครู นักเรียน และชุมชนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับใช้ในการเรียนการสอน การสร้างรายได้แก่ครอบครัว ชุมชน และการสร้างอาชีพเสริมต่อไปได้อย่างยั่งยืน

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สยามไอโอที พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ในโรงเรียน