ก.ล.ต. ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

07 Jun 2022

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ เพื่อมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2,000,000 บาท ภายใต้โครงการ "3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพื่อตลาดทุน เพื่อสังคมไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ก.ล.ต. ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย