สมาคมธนาคารไทยหารือกระทรวงการต่างประเทศพร้อมร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทย

06 Jun 2022

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และนายเลอสรรค์ มาตย์สถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้แทนสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เข้าพบ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 ณ ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

สมาคมธนาคารไทยหารือกระทรวงการต่างประเทศพร้อมร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทย