มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน AEON Environmental Learning Cen-ter ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

10 Jun 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน AEON Environment Learning Center จำนวน 404,600 บาท ให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ "รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน AEON Environmental Learning Cen-ter ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และอาสาสมัครได้ร่วมปลูกป่าบกและป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมกับป้ายสื่อความหมาย ด้วยงบประมาณกว่า 3.9 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี