SYS มอบเครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตาให้ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ช่วยผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้น

02 Mar 2023

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี สานต่อธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและห่วงใยในคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงงาน

SYS มอบเครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตาให้ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ช่วยผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้น

โดยล่าสุด นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน และ ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เป็นตัวแทนมอบเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา ชนิดลำแสงสีเขียว มูลค่า 3.5 ล้านบาท (สามล้านห้าแสนบาท) ให้กับ นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมแพทย์ และพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง

นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เปิดเผยว่า "เครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตานี้ จะนำไปใช้สำหรับรักษาโรคของจอประสาทตา เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โดยเครื่องนี้จะไปช่วยลดการรั่วซึมของเลือดหรือน้ำเหลืองที่ออกจากเส้นเลือดบริเวณจอประสาทตา และช่วยป้องกันการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกในกรณีที่มีจอประสาทตาบาง หรือฉีกขาดเป็นรู นับเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว ลดอาการระคายเคือง และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ฟื้นการมองเห็นกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว"

"อาการเบาหวานขึ้นจอประสาทตานั้น ถ้าเป็นถึงขั้นรุนแรงแล้ว อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นโดยถาวร หากได้รับการรักษาช้าเกินไป การมอบเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตาของ SYS ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ทำให้สามารถลดเวลาในการเดินทาง และการรอคิวรักษา ซึ่งจะทำให้ได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และลดความรุนแรงของโรคได้" นายแพทย์สุกิจ กล่าว

SYS ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และ สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิด 3E อันประกอบด้วย การให้ความสำคัญ ด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) ด้านการศึกษา (Education) และ ด้านเศรษฐกิจชุมชน (Economy) ซึ่งSYS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

SYS มอบเครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตาให้ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ช่วยผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้น